Niełatwe początki gry na pianinie

pierwsze lekcje gry na pianinie

Kształtowanie umiejętności rytmicznych, przyjemne spędzanie wolnego czasu, a może realizacja marzeń z młodości – dziś nauka gry na pianinie dedykowana jest dla kursantów w każdym przedziale wiekowym. Szkoły zapraszają na edukację osoby o zaawansowanym poziomie umiejętności, ale również tych, którzy z pianinem spotykają się po raz pierwszy. Jak więc powinna wyglądać nauka gry na pianinie?

Początki gry na pianinie nie są łatwe, jednakże nie należy zniechęcać się pierwszymi niepowodzeniami, czy też brakiem widocznych postępów. Jedynie determinacja oraz systematyczne rozwijanie umiejętności może przynieść muzyczny sukces. Niezależnie od tego, czy uczeń zdecydował się na profesjonalny kurs w szkole, czy też rozwija się samodzielnie – systematyczne odbywanie lekcji jest konieczne.

Najlepsze efekty w nauce otrzymuje się poprzez codzienne, kilkudziesięciominutowe rozwijanie umiejętności. Jest to sposób bardziej efektywny, niż przystąpienie do edukacji raz w tygodniu, ale w zwiększonym wymiarze godzin. Nauka gry na pianinie z nauczycielem oraz opłacony kurs mogą być dodatkowym czynnikiem motywującym, szczególnie dla tych, którzy obawiają się utraty muzycznego zapału i nie mają w sobie odpowiedniej ilości samozaparcia. Oprócz tego pomoc wykwalifikowanej osoby może pomóc w eliminowaniu popełnianych błędów, a tym samym powodować skuteczniejszy rozwój.

Nauka gry na pianinie wymaga od ucznia znajomości różnorodnych stylów muzycznych, niezbędne jest więc słuchanie dźwięków z różnych gatunków, a także umiejętność porównywania rytmu, czy tempa. Przyszły pianista nie może zamykać się w jednym stylu, ponieważ wyłącznie zaznajomienie z odmiennymi gatunkami może wpłynąć na twórcze kształtowanie własnego warsztatu muzycznego. Słuchanie dźwięków pianina powinno być połączone z aktywnym analizowaniem stylu, czy też sposobu gry danego pianisty.

Zapraszamy na lekcje gry na pianinie w Krakowie. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: http://krakow.smileflow.pl/lekcje/gry-na-pianinie/